Η εταιρεία Μάρακ Ηλεκτρονική ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι στις 27 Σεπτεμβρίου υπεγράφη ‘’Συμφωνία Εξυγίανσης’’ με την πλειοψηφία των πιστωτών της.

Η συμφωνία αυτή υποβλήθηκε προς επικύρωση στο αρμόδιο Δικαστήριο  30 Οκτωβρίου και ορίσθηκε ημερομηνία συζήτησης στις 21 Νοεμβρίου. Η διαδικασία επικύρωσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών δύο ως τριών μηνών, οπότε και η Εταιρεία θα ενημερώσει περαιτέρω.