Η ESET γνωστοποίησε τη συνεργασία της με την Adacom, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών πιστοποίησης & ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, ως κύριο διανομέα των προϊόντων της σε ασφάλειες δικτύων στον τομέα των επιχειρήσεων.

Η επιχειρηματική αυτή συνεργασία θέτει ως στόχο την παροχή, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων υψηλής ποιότητας για ασφαλείς επικοινωνίες και ολοκληρωμένη προστασία των υποδομών Πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η συνεργασία αυτή θα συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στο χώρο των ασφαλών επικοινωνιών όσο και στον χώρο ενίσχυσης της ασφάλειας των δικτύων.

«Η συνεργασία δημιουργήθηκε με δεδομένο ότι οι εταιρείες εξελίσσονται και απαιτούν λύσεις υψηλής προστασίας και ασφάλειας και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της: η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η προστασία από τις μονίμως εξελισσόμενες απειλές ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων», δήλωσε ο Νεόφυτος Νεοφύτου, Διευθύνων Σύμβουλος του Περιφερειακού Γραφείου Ανάπτυξης Εργασιών της ESET.