Η Infolex προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία WestNet Distribution, η οποία προστέθηκε στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων διανομέων των προϊόντων Lexmark στην ελληνική αγορά.

Η WestNet Distribution δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της διανομής προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, έχοντας ήδη με τον ξεκάθαρο προσανατολισμό της, δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά. H Infolex ιδρύθηκε το 1991 και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών Lexmark, AMT Datasouth και Bottomline Technologies στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία εστιασμένη 100% στην παροχή εκτυπωτικών λύσεων και ολοκληρωμένης διαχείρισης εγγράφων.