Συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Composite SW υπέγραψε η Scicom για την αντιπροσώπευση των λύσεων Data Federation - Data Virtualization της Composite SW στην Ελλάδα και την Κύπρο.

H Scicom, με τη σύναψη αυτής της νέας συνεργασίας διευρύνει το φάσμα της δραστηριότητάς της προς την παροχή μιας ενιαίας και ενοποιημένης εταιρικής εικόνας, μέσα από την απεικόνιση εταιρικών δεδομένων. Με το προϊόν Composite Information Server, η Scicom είναι σε θέση να ενοποιήσει δεδομένα από διάσπαρτες και διαφορετικές πηγές και να επεκτείνει τις δυνατότητες ενός Data Warehouse για σκοπούς reporting, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των εταιρικών δεδομένων.