Τη σύναψη συνεργασίας με την Legrand, για τη διανομή και προώθηση συγκεκριμένων λύσεων της πρώτης στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε η Oktabit.

Η Legrand αναπτύσσει μια πληθώρα προϊόντων (Modular , Conventional & Consumer UPS), τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της για αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Tα UPS της Legrand έχουν παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς. H συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Oktabit να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στην ελληνική αγορά.