Η Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ σύναψε σημαντική συμφωνία με την Intracom Defense Electronics για την κατασκευή των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η εν λόγω σύμβαση ύψους 1,1 εκατ. ευρώ με δυνατότητα περαιτέρω πρώτης επέκτασης κατά 40% περίπου, αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Mevaco, η οποία δημιουργεί ιδιαίτερο τμήμα αμυντικών συστημάτων με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένα μέσα παραγωγής και ελέγχου. Η δραστηριότητα θα εγκατασταθεί στα νέα υπερσύγχρονα βιομηχανικά κτίρια της εταιρείας, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Στόχο της Mevaco αποτελεί η έντονη παρουσία της στη διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων.