Η Regate A.E. υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε., η οποία αφορά στη μεταπώληση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate (On-Premise Installation) και της συνδρομητικής λύσης φορητής παραγγελιοληψίας & merchandising BizeGate On Demand (που παρέχεται μέσω του Microsoft S+S Incubation Center).

H M. Παπασάββας είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία, η οποία αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο καθώς και με καινοτόμες εταιρείες που ηγούνται στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα η M. Παπασάββας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.