Στην σύναψη στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας Managed Services Provider (MSP) προκειμένου να προχώρησαν στην παροχή διαχειρίσιμων υπηρεσιών ασφαλείας με βάση το αποτέλεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο, προχώρησαν οι CYBER-i, ο κλάδος κυβερνοασφάλειας της AGC Networks, και Intel Security.

Μέσω της εν λόγω συνεργασίας οι επιχειρήσεις-πελάτες αναμένεται να αποκτήσουν μια αξιόπιστη λύση που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί προληπτικά όσο και αποτελεσματικά μέσω υπηρεσιών αποτροπής, ελέγχου και ανταπόκρισης σε περιστατικά που σχετίζονται με την ΙΤ ασφάλεια.