Συμφωνία συνεργασίας με βάση την οποία η Amazon Web Services αποτελεί – πλέον - επίσημα “Preferred public cloud infrastructure provider” της Salesforce συνήψαν οι δύο εταιρείες. Μάλιστα, η Salesforce δεσμεύτηκε να επενδύσει τουλάχιστον 400 εκατ. δολ. στις υπηρεσίες της AWS την προσεχή τετραετία.

Σημειώνεται πως η υποδομή δημόσιου cloud της AWS αποτελείται από μια ευρύτατη γκάμα πόρων computing, αποθήκευσης και δικτύωσης τα οποία με τη σειρά τους υπενοικιάζονται στις επιχειρήσεις-πελάτες οι οποίοι και δεν επιθυμούν να επεκτείνουν ή να «τρέχουν» δικά τους data centers. Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, η Salesforce θα είναι σε θέση αφενός μεν να περικόψει τις δαπάνες κεφαλαίου και αφετέρου δε να επενδύσει χρήματα στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.