Συμφωνία για τη διανομή και υποστήριξη της πλατφόρμας λογισμικού Spotfire Analytics της εταιρείας TIBCO υπέγραψε πρόσφατα η CyberStream, εμπλουτίζοντας τη λίστα των λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI) που προσφέρει με μία νέα προσέγγιση, αυτήν της Οπτικής Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Visual Analytics).

Με το TIBCO Spotfire στελέχη οποιουδήποτε ιεραρχικού επιπέδου αποκτούν άμεση πρόσβαση σε εύχρηστες και εύληπτες λειτουργίες οπτικής ανάλυσης του συνόλου των δεδομένων της επιχείρησής τους. Το ίδιο το εργαλείο βασίζεται απόλυτα στη γραφική απεικόνιση των δεδομένων και των συσχετίσεών τους, φιλτράροντας από τον αναλυτή την ανάγκη κατανόησης των τεχνικών λεπτομερειών που αποκρύπτουν τα εταιρικά δεδομένα. Αξιοποιούνται, έτσι, δεδομένα αποθηκευμένα σε τοπικές ή διεσπαρμένες αποθήκες δεδομένων (data warehouses), σε spreadsheets, ακόμα και σε απλά αριθμητικά αρχεία για να εκτελέσουν οι χρήστες σύνθετες, πολυδιάστατες (OLAP) αναλύσεις και να παρακολουθήσουν αποδοτικά τους Κρίσιμους Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) που αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά όρια της επιχείρησής τους.