Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στη Siemens και τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης σχετικά με το κλείσιμο του εργοστασίου.

Οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και θα ολοκληρωθούν, με βάση το εγκεκριμένο και από τους εργαζόμενους χρονοδιάγραμμα, στις 30.4.2009.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία θα λάβουν το διπλάσιο των νομίμων αποζημιώσεών τους, με κατώτερο ποσό τις 12.000 ευρώ, oι εργατοτεχνίτες θα λάβουν το 150 % των υπαλληλικών αποζημιώσεων με κατώτερο ποσό τις 12.000, Όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν επιπλέον υπό μορφή αποζημίωσης 6 καθαρούς μηνιαίους μισθούς, Για κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο μέχρι 24 ετών που σπουδάζει, κάθε εργαζόμενος θα λάβει επιπλέον 2.500 ευρώ.

Σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (όπως μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που και τα δύο μέλη εργάζονται στην εταιρία, εργαζόμενοι με σοβαρές ασθένειες κλπ) θα καταβληθούν επιπλέον 6 μηνιαίοι μισθοί σε κάθε εργαζόμενο. Για όσους εργαζομένους βρίσκονται 6 έτη πριν τη θεμελίωση σύνταξης γήρατος (πλήρους ή μειωμένης) θα καταβληθούν το σύνολο των ενσήμων που υπολείπονταν μέχρι τη θεμελίωση του δικαιώματός τους και κατ’ ανώτατο τα τέσσερα έτη.

Σύμφωνα με τη Siemens το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων και λοιπόν παροχών που θα καταβάλει η εταιρία στους εργαζόμενους ανέρχεται στο τετραπλάσιο των αποζημιώσεων που προβλέπονται από το νόμο, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα.