Η Intelen υπέγραψε συμφωνία με την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες για την δημιουργία και ολοκλήρωση τριών νέων φωτοβολταϊκών πάρκων, με συνολικής απόδοσης άνω του 1.35MWp στο cloud σύστημα επεξεργασίας δεδομένων για φωτοβολταϊκά της ελληνικής startup, εκ των οποίων το ένα λειτουργεί ήδη.

Το καινοτόμο σύστημα που εφήρμοσε η Intelen στα πάρκα της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αποτελείται από μία Big Data Engine, ένα εργαλείο οικονομικής ανάλυσης για real-time παρακολούθηση των επενδύσεων καθώς και extensions ανάλυσης δεδομένων και μετρήσεων για τις αναφορές στα πάρκα στα social media και στα συστήματα Web 2.0. Επιπλέον, έχει προστεθεί ειδικό σύστημα για την real-time πληροφόρηση των εργαζομένων και των υψηλόβαθμων στελεχών σχετικά με την απόδοση των ηλιακών πάρκων, τις καιρικές και άλλες συνθήκες.