Μετά από τη νέα συμφωνία της Microsoft και της Oracle για απόκτηση άδειας χρήσης στην Java από την πρώτη και πρόσβασης στο Azure από τη δεύτερη, φαίνεται να κερδίζουν και οι δύο.

Ωστόσο, πόσο θα επηρεάσει αυτή η συμφωνία τους επιχειρηματικούς πελάτες των δύο εταιρειών; Η συμφωνία ήρθε σε μια στιγμή που η Oracle επιχειρεί να ενδυναμώσει την εξασθενημένη παρουσία της στην αγορά της cloud, όπως καταγράφει σχετική έρευνα της Forrester. H Οracle έψαχνε εναγωνίως να βρει περισσότερο επιτυχημένους τρόπους για να εισέλθει στο cloud και η συμφωνία με την Μicrosoft της ανοίγει το δρόμο – άλλωστε το Azure αποτελεί το νούμερο 2 public cloud στον κόσμο, και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Επιπλέον, η Oracle εξασφαλίζει ότι οι τεχνολογίες της μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό που μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά το μεγαλύτερο public cloud.

Το τι κερδίζει η Microsoft είναι προφανές: αποκτά τα δικαιώματα για την Java, ανοίγοντας το δρόμο για να μετατραπεί στο νούμερο 1 πάροχο IaaS (κάτι αδύνατο χωρίς την υποστήριξη της Java). Επιπλέον, η συμφωνία έχει πρόσθετη αξία για την Microsoft γιατί είναι αποκλειστική. To Αzure και το Hyper-V κερδίζουν σημαντικά σε αξιοπιστία, καθώς αποκτούν την πιστοποίηση για πλατφόρμες όπως είναι η Java και η Oracle database, δίνοντας τους ένα πρόσθετο πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σημαντικοί κερδισμένοι είναι και οι επιχειρηματικοί πελάτες των Microsoft και Oracle. Η συμφωνία κάνει το Azure μια περισσότερο ανταγωνιστική πλατφόρμα γι’ αυτούς, καθώς το πρόγραμμα της Oracle υποστηρίζει πλήρως το Microsoft cloud.