Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης) συνάντηση των Γενικών Γραμματέων και εκπροσώπων των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της ανάπτυξης του «e-goal setting».

To «e-goal setting» αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο θα αναπτυχθεί με σκοπό την καθιέρωση της χρήσης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της στοχοθεσίας, ελέγχου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δομών της δημόσιας διοίκησης. Στη συνάντηση, την οποία συντόνισε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δημήτριος Τσουκαλάς, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα βασικά σημεία της ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογής του «e-goal setting». Στη συνέχεια  ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκε η ιδιαίτερη σημασία που έχει το έργο για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα εκφράστηκε η πρόθεση όλων των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν την επιτυχή υλοποίηση της πιλοτικής του εφαρμογής.