Συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκο Μπόλαρη, πραγματοποίησαν τα διοικητικά συμβούλια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στους νέους χώρους της Θερμοκοιτίδας της Τεχνόπολης στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολης, τα διοικητικά συμβούλια των δύο φορέων είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις και τις προτάσεις, καθώς επίσης και το όραμα του κλάδου. Το όραμα αυτό στόχο έχει να γίνει η πληροφορική στρατηγικός κλάδος για την εθνική οικονομία και να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις πληροφορικής σε μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη. Παράλληλα παρουσιάστηκε στον υφυπουργό πακέτο αναπτυξιακών προτάσεων, για την προώθηση και ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και συγκεκριμένα μια σειρά δράσεων που θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου αλλά και νέων άμεσων μέτρων προτεραιότητας με μεγάλη αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή προς τις τοπικές οικονομίες και τον πολίτη όπως:

α) Ψηφιακή Εγνατία, που αφορά στην πληροφοριακή και τεχνολογική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφειά τους, β) Εγνατία της Αριστείας, που αφορά στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτομίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, βραβεύοντας τα πλέον καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια νέων τεχνολογιών, γ) Ψηφιακή Τεχνόπολη, που αφορά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού και υπηρεσιών, οι οποίες επιθυμούν να μπουν στην Τεχνόπολη, δ) Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ, η οποία είναι η συνέχεια της επιτυχημένης δράσης “Εγνατία Πληροφορικής” που αφορά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής στον άξονα της Εγνατίας για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων/business plans και ε) η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, εργαλείο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλη της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, εξωστρέφεια – εξωτερίκευση επιχειρήσεων – διεθνείς σχέσεις.