Στο πλαίσιο της διαρκούς διαβούλευσης με φορείς της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και με γνώμονα την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου προς όφελος του κλάδου, η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου συνάντηση με εκπροσώπους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, έκανε σύντομο απολογισμό των δράσεων της ΕΕΤΤ για το 2008, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε των προγραμματισμό των έργων της Ρυθμιστικής Αρχής για το 2009 και ζήτησε από τους παρόχους να υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις τους. Τα σχόλια των παρόχων θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού προγραμματισμού της ΕΕΤΤ για το τρέχον έτος.