Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocert, Γ. Μπρισκόλας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Π. Θεοφανόπουλος, παρευρέθησαν την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 στην τελετή παράδοσης του τμήματος Ευαγγελισμός – Σκοτίνα του αυτοκινητόδρομου Μαλιακός-Κλειδί, όπου ενημέρωσαν την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ κα. Κορίνα Κρετσού για την συνεργασία της Eurocert με τον διαχειριστή του έργου Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Η εταιρεία, η οποία πιστοποιήθηκε κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OSHAS ISO 18001 και ISO 50001, ήταν η πρώτη εταιρεία στον ελληνικό χώρο που πιστοποιήθηκε για τη Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας αυτοκινητοδρόμου με το Πρότυπο ISO 39001, και είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν πιστοποιηθεί για την Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA8000:2008, το οποίο αφορά στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της. Όλα τα πιστοποιητικά έχουν χορηγηθεί από την Eurocert.