Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη συναντήθηκε το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ο ΣΕΠΕ παρουσίασε και παρέδωσε στον Υπουργό Ανάπτυξης ένα πλήρες κείμενο, στο οποίο συνοψίζονται οι θέσεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου, που μπορούν να αποτελέσουν το δρόμο για την Ψηφιακή Ελλάδα, αλλά και οι άμεσες ενέργειες που προτείνονται για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ ο άξονας της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ συνοψίζεται στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ, με στόχευση μια ευρωπαϊκή αγορά 500 εκατομμυρίων δυνητικών πελατών, τη σύνδεση έρευνας – παραγωγής, τη  δημιουργία και υποστήριξη Τεχνολογικών Πάρκων.

Μεταξύ άλλων στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα, όπως η διακομματική συνεννόηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κρίσιμων έργων ΤΠΕ, η επιτάχυνση έργων και δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η άμεση αξιολόγηση και θέση σε λειτουργία όλων των έργων που έχουν παραληφθεί και δεν λειτουργούν, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων του κλάδου, η αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και νομοθετικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη χώρα.