Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Παντελής Τζωρτζάκης συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Α. Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τον Α' εκτελεστικό αντιπρόεδρο Γιάννη Θεοδωρόπουλο, τη Β' αντιπρόεδρο Γιώτα Παπαρίδου, το γενικό γραμματέα Αριστοτέλη Άννινο και το γενικό διευθυντή Γιάννη Σύρρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ενημερώθηκε τόσο για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο όσο και για τις δράσεις που απαιτούνται για τη ριζική αλλαγή του σκηνικού των ΤΠΕ στην Ελλάδα.

Ο κ. Τζωρτζάκης ανέλυσε διεξοδικά την πρόταση του ΣΕΠΕ για την αναγκαιότητα σύστασης υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας και μείζονος προτεραιότητας. Ξεκινώντας από την παρουσίαση των συνεπειών που απορρέουν από τη χρόνια απουσία κεντρικού συντονισμού για τις ΤΠΕ και τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά και στη καθημερινότητα των πολιτών, τόνισε ότι η σύσταση υπουργείου θα αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη για την οικονομία. “Τα οφέλη ξεκινούν από την επιτάχυνση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής και φθάνουν στην άμεση ενίσχυση του ΑΕΠ και στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και λειτουργικών διαδικασιών για την ενίσχυση της καινοτομίας και την αύξηση των επενδύσεων.”

Ο κ. Τζωρτζάκης ενημέρωσε επίσης, τον κ. Παπανδρέου για τις πρόσφατες έρευνες που συνεχίζουν να παρουσιάζουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στους δείκτες της Ε.Ε. σε ότι αφορά τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διακομματική συναίνεση, η πολιτική δέσμευση για συγκεκριμένους στόχους και το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων της “Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 – 2013” αποτελούν αδιαπραγμάτευτο προαπαιτούμενο για να δοθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα να αναδειχθούν σε σημαντικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό, αλλά και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.