Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διοργανώνει Συνέδριο για την Ψηφιακή Οικονομία, το digital economy forum 2016, στις 9 Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με τίτλο «Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή».

Βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι, μεταξύ άλλων, η ψηφιακή ανάπτυξη και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ενίσχυση της καινοτομίας και η ψηφιακή πολιτεία, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το CEO panel, όπου επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών θα συζητήσουν το παρόν αλλά και το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στο μέλλον της χώρας. Μέσα από το συνέδριο, ο ΣΕΠΕ υπογραμμίζει πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει δημιουργική, αξιοποιώντας την τεχνολογία σε τομείς που αποτελούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα, ενώ η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και η αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να αποτελέσει Εθνική προτεραιότητα. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κυβέρνησης, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και επιχειρηματίες τόσο του κλάδου ΤΠΕ, όσο και παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.