Αυτές είναι οι βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν οποιαδήποτε επιχειρηματική προσπάθεια, αλλά και οποιαδήποτε συμφωνία πραγματοποιείται μεταξύ δυο εταιρειών, συνεργατών είτε μιας εταιρείας και των πελατών της, είτε ακόμη-ακόμη μεταξύ μιας εταιρείας και των υπαλλήλων της.

Μια από τις πιο σημαντικές «ανακαλύψεις» που πραγματοποιούν πολλές επιχειρήσεις μέσα σε περιόδους κρίσης είναι ότι, πέρα από τη συνεχή προσπάθεια για να αποκτήσουν νέους πελάτες, χρειάζεται να πραγματοποιήσουν και σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Υπάρχει ένα μύθος που περιγράφει ιδιαίτερα γλαφυρά αυτό που κάνουν πολλές επιχειρήσεις και αφορά σε έναν βοσκό, ο οποίος βρήκε καταφύγιο σε μια σπηλιά για να προστατευτεί αυτός και τα ζώα του από μια ιδιαίτερα ισχυρή μπόρα. Στην ίδια σπηλιά μπήκαν προσωρινά και κάποια άλλα ζώα, τα οποία δεν άνηκαν όμως στα κοπάδια του.

Προσπαθώντας να καλοπιάσει τα νέα ζώα, ο βοσκός έδωσε τα λίγα αποθέματα τροφής που διέθετε σε αυτά, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα τα πρόσθετε στα κοπάδια του. Η επόμενη μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αφού τα παλιά ζώα έφυγαν βλέποντας ότι ο βοσκός σπατάλησε όλες τις προμήθειες στα νέα ζώα με στόχο να τα κρατήσει. Αντίστοιχα όμως έφυγαν και τα νέα ζώα, τα οποία δεν πείστηκαν από τις προθέσεις του βοσκού, παρατηρώντας ταυτόχρονα τι έκανε και στα ζώα που ήδη είχε. Τώρα θα πρέπει να σκεφτούμε με ιδιαίτερη προσοχή, τις αναλογίες που υπάρχουν με την πραγματικότητα.

Πόσες φορές – και εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές – γινόμαστε αποδέκτες μιας προσφοράς, που είναι πασιφανές ότι γίνεται με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα αυτή η προσφορά είναι τόσο καλή, που τελικά κάνεις την κίνηση και την παίρνεις. Το συνηθέστερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η εν λόγω προσφορά έχει κάποια χρονική διάρκεια, όπου στη λήξη της σχεδόν σε καμιά περίπτωση δεν έχει προγραμματιστεί ή δεν γίνεται καν η παραμικρή προσπάθεια να διατηρηθεί ο πελάτης, κάτι που φέρνει στο μυαλό την αντίληψη ότι από τη στιγμή που ο πελάτης μπήκε στο μαντρί δεν θα ξαναφύγει.

Αλλά κάτι τέτοιο δεν υφίσταται πλέον, αφού ολοένα και περισσότεροι πλέον πελάτες αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους και αποφασίζουν να τιμωρήσουν τις εταιρείες που δεν έχουν πολιτικές διατήρησης πελατών, αλλά ενδιαφέρονται μόνο για να αποκτήσουν νέους.

Προσέξτε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό τη βάση πελατών σας γιατί αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθείτε.