Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών Intracom Holdings, Hellas On Line Unibrain, Proton Bank, καθώς και κατά των Δημητρίου Κλώνη του Χρήστου, Στέφανου Λουκάκου του Αθανασίου, Νικολάου-Σωκράτη Λαμπρούκου του Δημητρίου, Γεωργίου Ζαχόπουλου του Κωνσταντίνου και Ηλία Τσοτάκου του Σαράντη, άσκησε η Teledome στις 17/6/07.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αφορά στο ποσό των 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Intracom «οι πιθανότητες ευδοκίμησης της από 4.03.2008 αγωγής της Teledome και λοιπών είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Κατ’ επέκταση εξαιρετικά περιορισμένες είναι και οι πιθανότητες ευδοκίμησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί εν προκειμένω ύπαρξη ασφαλιστέας απαίτησης της Teledome κατά της εταιρείας».

Ωστόσο, όπως διατυπώνει η Intracom στην ανακοίνωσή της «τυχόν, αρνητική για την εταιρεία έκβαση της αίτησης, θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά της».