Συνάντηση με την Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Λιονή πραγματοποίησαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) & της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Μ. Λιονή  είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων  για τα θέματα του κλάδου, τις προτάσεις του Συνδέσμου για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Πληροφορικής της Βορείου Ελλάδος καθώς επίσης και του ρόλου που μπορούν να παίξουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Πιο αναλυτικά, οι δράσεις που συζητήθηκαν είναι: α) Ψηφιακή Εγνατία που αφορά στην πληροφοριακή και τεχνολογική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφειά τους, β) Εγνατία της Αριστείας που αφορά στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτομίας στις επιχειρήσεις του κλάδου βραβεύοντας τα πλέον καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια νέων τεχνολογιών, γ) Ψηφιακή Τεχνόπολη που αφορά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού και υπηρεσιών, οι οποίες επιθυμούν να μπουν στην Τεχνόπολη και δ) Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ, η οποία είναι η συνέχεια της επιτυχημένης δράσης «Εγνατία Πληροφορική» που αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής στον άξονα της Εγνατίας για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων/business plans.