Διαδοχικές συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση, πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με κεντρικό άξονα συζήτησης τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ελληνική οικονομία.

Στη συνάντηση με τον κ. Βερναρδάκη, στις 13 Οκτωβρίου, ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΕΠΕ για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η κρισιμότητα της ομαλής λειτουργίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και σημειώθηκε η ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την εταιρεία, ενώ υπογραμμίστηκε η ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στα έργα κρατικών ενισχύσεων, και ιδιαίτερα του έργου ICT4Growth. Στη συνέχεια, στις 14 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση, ενημερώνοντας σχετικά για τα θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης αναφορικά με την ολοκλήρωση, παραλαβή και πληρωμή έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έργα τα οποία ανοίγουν το δρόμο για μια σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Ο Υφυπουργός, από την πλευρά της κυβέρνησης, δεσμεύτηκε για την προώθηση και ολοκλήρωση των έργων «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και «Ψηφιακό Σχολείο».