Πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις, αλλά και σε βασικό εξοπλισμό σύνδεσης στο Διαδίκτυο, απέκτησαν περισσότεροι από 195.000 πολίτες, που ήταν δικαιούχοι του ψηφιακού μερίσματος.

Η δράση της «Ψηφιακής Αλληλεγγύης», την οποία υλοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προσέφερε δωρεάν σύνδεση στο Διαδίκτυο, δωρεάν εξοπλισμό πληροφορικής και κατάρτιση σε περισσότερους από 195.000 πολίτες, ενώ συνεργάστηκαν περισσότερες από 370 επιχειρήσεις τεχνολογίας κάθε μεγέθους. Αναλυτικά, η δράση, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, είχε ως αποτέλεσμα 175.240 νέες διαδικτυακές συνδέσεις, ενώ οι συμμετοχές σε πρόγραμμα κατάρτισης έφθασαν τις 7.119.