Στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «Πράσινη ανάπτυξη και συνδυασμένες μεταφορές: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα και την ΕΕ», μιλήσαμε με τον Δρ. Βασίλειο Ζεϊμπέκη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Project Manager του έργου TRANSit.

netweek: Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο TRANSit και τους βασικούς του στόχους.

Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης: Βασικός στόχος του έργου INTERREG MED “Mediterranean Intermodal Transit (TRANSit)” (www.transitproject.eu) αποτελεί η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και της εδαφικής συνεργασίας χωρών μελών της Ε.Ε. μέσω του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία βοηθά χρήστες (π.χ. shippers, forwarders) να σχεδιάσουν δρομολόγια μεταφοράς φορτίων, τα οποία είναι «πράσινα» και πιο ασφαλή. Το έργο έχει διάρκεια από 1/5/2009 έως 30/09/2011 και προϋπολογισμό 1,3 εκ. ευρώ.

netweek: Ποια ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην ημερίδα και ποια τα βασικά συμπεράσματα;

Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης: Η ημερίδα συμπεριελάμβανε 3 βασικές συνεδρίες: α) Στρατηγική & χάραξη πολιτικής στις συνδυασμένες μεταφορές, β) Ανάπτυξη στις λειτουργίες των συνδυασμένων μεταφορών και γ) Καινοτομία & Πράσινες συνδυασμένες μεταφορές. Παράλληλα διεξήχθη και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Τα βασικά συμπεράσματα από την ημερίδα συνοψίζονται παρακάτω: Στρατηγική & πολιτική στις συνδυασμένες μεταφορές: Η ΕΕ έχει από καιρό αναδείξει την ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω συνδυασμένων μεταφορών.

Τα έργα Marco Pοlo & Motorways of the Sea αποτελούν 2 κλασικά παραδείγματα χρηματοδοτήσεων για νέους διαδρόμους και δρομολόγια στην ΕΕ. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χαράζει μια νέα πολιτική, η οποία περιλαμβάνει δράσεις για την αύξηση του ποσοστού των συνδυασμένων μεταφορών (π.χ. Θριάσιο πεδίο, logistics hub στη Σίνδο, μεταφορά εμπορευμάτων από τον ΟΛΠ στο ΔΑΑ, νέες προβλήτες στον ΟΛΘ, κτλ). Νέες τεχνολογίες & καινοτομία στις συνδυασμένες μεταφορές:

Στο εκτελεστικό μέρος των μεταφορών αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές λύσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από ανάλογες τεχνολογίες (π.χ. διαχείριση στόλου οχημάτων, track & trace εφαρμογές, κτλ). Κατά τον σχεδιασμό όμως των δρομολογίων, παρότι υπάρχουν αρκετά πληροφοριακά συστήματα, τις περισσότερες φορές αποτελούν stand-alone εφαρμογές με αποτέλεσμα να χρειάζεται χρόνος και υψηλό κόστος για τη βέλτιστη οργάνωση ενός δρομολογίου για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Υπάρχει σαφώς η ανάγκη για δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων & καινοτόμων διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίες να μπορούν να προσφέρουν έξυπνες και βέλτιστες λύσεις για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση φορτίων.

netweek: Η πράσινη ανάπτυξη  είναι μια έννοια που την ακούμε όλο και περισσότερο. Ποια ήταν τα συμπεράσματα της ημερίδας αναφορικά με τις πράσινες μεταφορές;

Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης: Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές, έτσι ώστε οι μεταφορές να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: πράσινες ζώνες, διόδια στο κέντρο των πόλεων, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας για φορτηγά, νυχτερινές παραδόσεις, οχήματα παράδοσης με ηλεκτρισμό ή υγραέριο, κ.ά. Οι δημόσιοι οργανισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα κάποιες από τις παραπάνω στρατηγικές.

Από την άλλη, αρκετές ελληνικές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες μεταφέρουν εμπορεύματα στο εξωτερικό, αξιολογούνται ήδη από τους πελάτες τους με βάση τους ρύπους και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων.

netweek: Στην Ελλάδα ο κύριος όγκος των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις μεταφορές είναι ΜμΕ. Πώς αυτές μπορούν να ωφεληθούν από τις συνδυασμένες μεταφορές;

Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης: Η αλήθεια είναι ότι σε χώρες της Β. Ευρώπης πολλές ΜμΕ έχουν ωφεληθεί ήδη μέσω των συνδυασμένων μεταφορών, επιτυγχάνοντας μείωση του μεταφορικού κόστους και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οι στρατηγικές και οι βέλτιστες πρακτικές, λοιπόν, υπάρχουν. Είναι στο χέρι μας να τις εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα και η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια να αποτελέσει ευκαιρία και μοχλό ανάπτυξης των ΜμΕ επιχειρήσεων και στον τομέα των μεταφορών.