Παρουσία της υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου και υπό την προεδρία του καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή συνεδριάζει από τις 6 έως και τις 8 Ιανουαρίου η ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ).

Τα κύρια θέματα των τριήμερων εργασιών του Συμβουλίου είναι: α) Το υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία, β) Το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα, γ) Η εκπόνηση εισήγησης ως προς την οργάνωση της χρηματοδότησης της έρευνας με σκοπό την ενσωμάτωση σχετικών διατάξεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία, δ) Η επικείμενη αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας, ε) Η εισήγηση ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) και στ) Η διατύπωση γνώμης για την κατάρτιση ειδικών επιτροπών κρίσης για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις διευθυντών ερευνητικών ινστιτούτων.

Στη συνεδρίαση έχει προσκληθεί ο καθηγητής Νικόλαος Βονόρτας (George Washington University), ο οποίος θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο στοιχεία για την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας άλλων χωρών.