Σε υπογραφή νέας συνεργασίας προχώρησε η Qualisys Software με την εταιρεία Ε. Ζέλκας - Σ. Κατσικάρη - Computer World με έδρα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η προώθηση των ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων πληροφορικής και των εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού (MyManager και eTime) της Qualisys Software στη Βόρεια Ελλάδα και παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στην Computer World να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο την ποικιλία των δραστηριοτήτων της στο χώρο της πληροφορικής.