Τη συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί η Clarity Systems Hellas, διεθνής πάροχος λύσεων Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Corporate Performance Management) και Οικονομικής Διακυβέρνησης (Financial Governance) και μέλος τους Ομίλου Εταιρειών Finvent (Finvent Group of Companies), που εδρεύει στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Εθνική Τράπεζα θα αξιοποιεί στο εξής τη λύση της Clarity Systems Hellas, Financial Statement Reporting (FSR).

Με τη λύση FSR, η Τράπεζα αποκτά τη δυνατότητα βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών της, μειώνοντας σημαντικά κόστη και χειρωνακτικές εργασίες, αλλά και τη δυνατότητα κατάρτισης ολοκληρωμένων απολογιστικών και ισολογιστικών δελτίων για τις Αρχές και τους επενδυτές. Συγκεκριμένα, η λύση FSR αυτοματοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας Ετήσιων Δελτίων, Ισολογισμών, Απολογισμών Χρήσης κλπ, τόσο σε  IFRS όσο και σε  USGAAP όπως προβλέπει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο οποίο η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι επίσης εισηγμένη.