Η Carrier Ethernet Solutions, η κοινοπραξία μεταξύ της Nokia Siemens Networks και της Juniper Networks, ανακοίνωσε τοCarrier Ethernet Transport 2.0 (CET), το οποίο βοηθά τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιτύχουν την ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας και κόστους στα δίκτυά τους.

Το CET 2.0 περιλαμβάνει δύο νέους Ethernet access switches, τους Α-series 1200 και 1210 της Nokia Siemens Networks, οι οποίοι προσφέρουν μεγαλύτερηχωρητικότητα και χαμηλότερο κόστος στο δίκτυο πρόσβασης Ethernet. Ακόμα, περιλαμβάνει νέες δυνατότητες τους συστήματος διαχείρισης δικτύου ASPEN της Nokia Siemens Networks. Οι παροχείς υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές τις βελτιώσεις χάρη στις μειωμένες λειτουργικές δαπάνες, τον ταχύτερο χρόνο διάθεσης νέων υπηρεσιών στην αγορά και την καλύτερη ικανότητα εποπτείας των ευρύτερων δραστηριοτήτων τους στα δίκτυα.