Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο του στόχου της για συμβολή στην ανάπτυξη του κινήματος ανοιχτής πρόσβασης (open access movement) υπέγραψε Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons.

Ο οργανισμός Creative Commons ιδρύθηκε το 2001 κι έχει ως στόχο την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση νομικών και τεχνικών υποδομών οι οποίες  βοηθούν στην ανάπτυξη της ψηφιακής δημιουργικότητας, της ανταλλαγής περιεχόμενου, και της καινοτομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο οργανισμός έχει δημιουργήσει τις άδειες χρήσης Creative Commons, οι οποίες επιτρέπουν στους δημιουργούς να  διαθέτουν το έργο τους  στο ευρύ κοινό κατά τρόπο που να επιτρέπει το νόμιμο διαμοιρασμό, αναπαραγωγή και περαιτέρω χρήση του περιεχομένου.

Οι άδειες Creative Commons έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό δίκαιο ήδη από το 2007, καθώς και σε περισσότερες από 70 χώρες με τουλάχιστον 100 συνεργάτες στις δικαιοδοσίες αυτές και περισσότερα από 350 εκατομμύρια αδειοδοτημένες πηγές.