Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) υπέγραψαν οι Γενικοί Γραμματείς των δύο φορέων, Άννα Αναγνωστοπούλου και Θεοχάρης Θεοχάρης.

Το μνημόνιο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες θα προκύπτουν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις προτεραιότητες της ΓΓΔΕ.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ εξειδικεύονται σε ζητήματα:
α. δημόσιου management, για τη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, την απλούστευση διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων,
β.
οικονομικά, με έμφαση στη διαχείριση δημοσίων εσόδων, αλλά και σε μεθόδους εντοπισμού και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και δασμοδιαφυγής και
γ. ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την προώθηση της ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.