Οι Akeydor Limited και SiEBEN, γνωστοποιούν την έναρξη της συνεργασίας τους με βασικό γνώμονα την διανομή και την υλοποίηση λύσεων λογισμικού (Business Software) που βοηθούν οργανισμούς να αυξάνουν την καθημερινή τους απόδοση ενώ ταυτόχρονα να μειώνουν δραστικά το καθημερινό κόστος λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, η SiEBEN πρόκειται να αναλάβει για την Ελληνική αγορά την υλοποίηση του EMS IT Asset Management της Akeydor, το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται τα Assets (PCs, Servers, Laptops, Mobile Devices) ενός οργανισμού και να λαμβάνει Hardware & Software Inventory, Distribution, Metering, Application & Internet Control, License Management, Remote Control και άλλες λειτουργίες. Το EMS IT Asset Management είναι η πλέον εύχρηστη και απλή Client based λύση για Asset Management σε έναν μεγάλο οργανισμό.

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η SiEBEN πρόκειται να αναλάβει την διανομή όλων των υπολοίπων λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού της Akeydor, όπως είναι το ResQDesk Help Desk για συνεχές web based Help Desk Support, αλλά και των λύσεων Remote Control (CRC Remote Control και Wisemo Remote Control) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε Ελληνικούς οργανισμούς να εκτελούν σημαντικές καθημερινές εργασίες με έξυπνες και σχετικά χαμηλού κόστους λύσεις.