Διμερή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψε το gi-Cluster με το Cap Digital της Γαλλίας, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ευρωπαϊκό cluster ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών οργανισμών του τομέα Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών στην ευρωπαϊκή αγορά, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εμπορικών συνεργασιών μεταξύ των δύο clusters, και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα μας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.