Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία χρηματικών υπηρεσιών ΚΥΚΛΟΣ, για την εγκατάσταση των συστημάτων Personnel και Time Master.

To Time Master συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “χτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων.