Η ΙΒΜ ολοκλήρωσε έργο έξυπνης διαχείρισης κίνησης για την πόλη της Κολωνίας στη Γερμανία. Μέσω του έργου, θα προβλέπονται και θα διαχειρίζονται η ροή της κίνησης και τα μποτιλιαρίσματα στην πόλη.

Το πιλοτικό αυτό έργο θα επιδείξει πώς η πόλη της Κολωνίας μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα και σε πολλές περιπτώσεις να αποτρέπει μποτιλιαρίσματα και προβληματικά σημεία σε όλη την πόλη, με τη χρήση αναλυτικών τεχνολογιών. Οι συγκοινωνιολόγοι και οι μηχανικοί της ΙΒΜ μπόρεσαν και προέβλεψαν τους όγκους και τη ροή της κίνησης με ακρίβεια της τάξης του 90% και 30 λεπτά πρωτύτερα.

Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες θα μπορούν να σχεδιάζουν καλύτερα τη διαδρομή τους και τις εναλλακτικές τους χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα συγκοινωνίας. «Η πρόβλεψη της κίνησης είναι πολύ θετική», δήλωσε ο Thomas Weil, Director της Cologne Traffic Control Center. «Μας δίνεται η ικανότητα να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα μποτιλιαρίσματα και να προσφέρουμε στους πολίτες πιο ακριβείς πληροφορίες για την κίνηση».