Τα καταστήματα της αλυσίδας Πλαίσιο είναι τα πρώτα φυσικά καταστήματα που θα διαθέσουν τα προϊόντα της Airties στην ελληνική αγορά.

Η τουρκική Airties ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία γραφείου της στην Ελλάδα, με σκοπό να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα του ασύρματου εξοπλισμού δικτύωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικιακούς χρήστες.

Με αφορμή την επίτευξη της συγκεκριμένης συμφωνίας ο κος Στάθης Δημητριάδης, Sales Manager της AirTies για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη της διάθεσης των προϊόντων AirTies από την αλυσίδα καταστημάτων Πλαίσιο, αποτελεί για εμάς ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει και την εδραίωση της εταιρίας στην ελληνική αγορά».