Συμφωνία για τη διανομή και υποστήριξη του λογισμικού Multimedia Protector της γερμανικής εταιρίας Mirage Systems υπέγραψε η CyberStream, εμπλουτίζοντας τη λίστα των λύσεων που προσφέρει στο χώρο της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από αντιγραφή ή παράτυπη αναπαραγωγή τόσο των εκτελέσιμων αρχείων εφαρμογών όσο και αρχείων ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Ο Multimedia Protector βρίσκει εφαρμογή στην προστασία εκπαιδευτικού περιεχομένου, στην κρυπτογράφηση εκτελέσιμων αρχείων εφαρμογών, στην προστασία περιεχομένου ηλεκτρονικής μορφής από αντιγραφή ή τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, σε εκδοτικούς οίκους για την αποτροπή της αναπαραγωγής, της πλαστογραφίας, της τροποποίησης ή της οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων και σε κάθε εταιρία ή οργανισμό για την προστασία υλικού παρουσιάσεων από εσφαλμένη διαχείριση, αποτροπή της αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών ή την κλοπή εκπαιδευτικού περιεχομένου.