Η Finvent ξεκίνησε συνεργασία με την Clarity Systems, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Οι λύσεις της Clarity Systems, Clarity 6 Corporate Performance Management (CPM) και Clarity Financial Statement Reporting (FSR) καλύπτουν το σύνολο της διοικητικής πληροφόρησης.

Παράλληλα, αυτοματοποιούν εργασίες διαμόρφωσης προϋπολογισμού, προβλέψεων, ενοποίησης ισολογιστικών στοιχείων κέντρων κόστους και κατάρτισης πλήρους ετήσιου Δελτίου της επιχείρησης.