Η Finvent προχωράει σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την SunGard Transaction Network.

Η SunGard Transaction είναι σημαντική εταιρεία διεθνώς στην παροχή υπηρεσιών software και διαχείρισης συναλλαγών για χρηματοοικονομικούς ομίλους.

Η λύση της SunGard Transaction Network (STN) είναι μία αυτοματοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης εντολών, συμμόρφωσης και διασύνδεσης, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία χρηματοοικονομικών οργανισμών (χρηματιστηριακές εταιρείες, ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, κ.ά.) σε παγκόσμια βάση και διευκολύνει την αυτόματη αγοραπωλησία πολλαπλών χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, προϊόντα σταθερού εισοδήματος, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματικά διαθέσιμα, κ.ά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών, η STN έχει ήδη διασυνδεθεί στην Επενδυτική Πλατφόρμα της Finvent (Finvent Investment Platform – FIP).