Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την Arista Software, η οποία και θα αποτελέσει Preferred Networking Partner στον τομέα της δικτύωσης του data center ως θεμέλιο των υποδομών για τις software-defined προσφορές εξοπλισμού της, συνήψε η Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Με τη συγκεκριμένη κίνηση η τελευταία, η οποία ήδη διαθέτει μια συμφωνία αρχιτεκτονικής σύγκλισης με την Arista, θα προσφέρει στους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων και τις επιχειρήσεις-πελάτες της τη δυνατότητα να αγοράσουν τα προϊόντα δικτυακού switching της Arista.