Σε μια σημαντική και ταυτόχρονα πρωτοποριακή συνεργασία προχωρά η IBM Ελλάδος με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», για την παροχή προηγμένων υπολογιστικών υπηρεσιών ανάλυσης κειμένου για την ελληνική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει αναπτύξει τεχνολογίες πληροφορικής για την ανάλυση κειμένων της ελληνικής γλώσσας αλλά και άλλων γλωσσών, οι οποίες αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που έλαβαν χώρα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και αξιοποιούνται σε έργα παροχής υπηρεσιών από το Εργαστήριο Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής (ISS) του ΙΠ&Τ.

Οι εν λόγω τεχνολογίες συνδυάζονται με τις γνωσιακές (cognitive) δυνατότητες της λύσης IBM Watson Analytics και την ειδική μεθοδολογία των υπηρεσιών Global Business Services της IBM στην εξερεύνηση δεδομένων και την αυτοματοποιημένη προγνωστική ανάλυσή τους. Στόχος είναι ο προσδιορισμός του παλμού και η ανάλυση συναισθήματος του κοινού, ο εντοπισμός των τάσεων σε πολλαπλά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στα εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού με τους πελάτες. Οι τεχνολογίες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνδυασμό με την λύση IBM Watson Analytics και τις υπηρεσίες της ΙΒΜ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αυτόματη και στοχευμένη αναζήτηση για συλλογή δεδομένων και αυτόματη ανάλυση συναισθήματος για την απόκτηση βελτιωμένης εικόνας σχετικά με το τι συζητούν και πώς αντιδρούν οι χρήστες.