Η NorthgateArinso (NGA), εταιρεία υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού με 8.000 εργαζομένους και παρουσία σε 35 χώρες, επεκτείνεται στην ελληνική αγορά προσφέροντας τις υπηρεσίες της μέσω της ICAP Group.

 Η NorthgateArinso εξειδικεύεται στην παροχή λογισμικών συστημάτων HR καθώς και υπηρεσιών outsourcing, η δε γεωγραφική της εξάπλωση σε νέες αγορές (μεταξύ των οποίων –εκτός Ελλάδας- η Τουρκία, η Ρωσία και η Τσεχία) οφείλεται στη διαπίστωση της αυξανόμενης παγκοσμίως ανάγκης για υπηρεσίες BPO (Business Process Outsourcing).