Η IT Open Solutions ξεκίνησε αποκλειστική συνεργασία σε Ελλάδα και Κύπρο με τον οίκο ITX για το προϊόν Climatesaver.

Πρόκειται για λογισμικό διαχείρισης των power settings όλων των σταθμών εργασίας ενός Οργανισμού με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα όσον άφορα στην εξοικονόμηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και την green χρήση των Η/Υ του Οργανισμού. Η  ITX είναι εταιρεία λογισμικού με έδρα τη Δανία και εγκαταστάσεις σχεδόν σε όλο τον Δανέζικο Δημόσιο Τομέα. H ITOSS θα αναλάβει και την παροχή και εγκατάσταση αδειών λογισμικού σε επιλεγμένους Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα όπως και την παρουσίαση της λύσης σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δανίας με βάση την προώθηση εμπορικών συνεργασιών μεταξύ Ελληνικών και Δανέζικων εταιρειών.