Στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την Kiriacoulis Mediterranean, εταιρεία ενοικίασης σκαφών αναψυχής, προχώρησε η εταιρεία Openichnos.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα εγκατασταθούν στο στόλο της Kiriacoulis Mediterranean οι συσκευές εντοπισμού θέσης που έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρεία startup .