Με την Αμερικάνικη εταιρεία TMA Systems σύναψε συνεργασία η Profile, με σκοπό τη διάθεση εφαρμογών maintenance management (CMMS).

Μέσω της συνεργασίας αυτής η Profile προσβλέπει στην προώθηση και υλοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας CMMS, για την οργάνωση και παρακολούθηση τόσο προληπτικών όσο και επανορθωτικών συντηρήσεων κάθε είδους που μπορούν να λειτουργούν σε περιβάλλον web. Η εφαρμογή αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας, των Logistics και Μεταφορών κ.λπ.