Η Pylones Hellas υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Optum και την Sensible Solutions Sweden, αντιπροσωπεύοντας για την Ελλάδα και Κύπρο ολοκληρωμένες λύσεις αισθητήρων ανίχνευσης και συστημάτων επιχειρησιακής διαχείρισης δασικών πυρκαγιών.

Η Optum εξειδικεύεται σε λύσεις στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση συνθηκών κρίσεων όπως πυρκαγιές, πετρελαιοκηλίδες, διάχυση τοξικών αερίων κτλ. Η Sensible Solutions, προερχόμενη από τον ακαδημαϊκό χώρο, σχεδιάζει και κατασκευάζει λύσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών, ειδοποίησης και ασύρματων επικοινωνιών.