Τη νέα έκδοση της επιχειρηματικής της λύσης Cormos CRM, που βασίζεται στο Microsoft Dynamics CRM, παρουσίασε η εταιρία πληροφορικής Real Dimension Soft, πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft Ελλάς.

Το νέο Cormos CRM, αξιοποιεί πλήρως τα χαρακτηριστικά του Microsoft Dynamics CRM, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, παρέχοντας αποδοτικότερη λειτουργία και υψηλότερη αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της πληροφορίας, καθώς και καλύτερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.