Η Scicom και η AGR, εταιρία παραγωγής εξειδικευμένων προϊόντων Λογισμικού, υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία για την προώθηση στην αγορά των προϊόντων Inventory Optimizer.

Οι δύο εταιρείες θα προβούν και στην από κοινού στήριξη των πελατών, στο θέμα της υλοποίησης έργων Βελτιστοποίησης Αποθεμάτων.  Το AGR – Inventory Optimizer, είναι ένας εξειδικευμένος μηχανισμός Προγραμματισμού  Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που προσφέρει λύσεις που αριστοποιούν την ροή των αγαθών, καθ’ όλο το μήκος της, τη Λιανική, τη Χονδρική, τη Διανομή και την Παραγωγή. Με χρήση των δεδομένων από οποιοδήποτε ERP και την εφαρμογή  εξελιγμένων  μεθόδων  πρόβλεψης, σε συνδυασμό με καθιερωμένες και δοκιμασμένες τεχνικές διαχείρισης Αποθεμάτων, προετοιμάζει έξυπνες προτάσεις αγορών που μειώνουν σημαντικά το κόστος των αποθεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Scicom, Παναγιώτης Κοκαλάκης, δήλωσε:  “Σήμερα που οι επιχειρήσεις  μαστίζονται από την τεράστια οικονομική κρίση, κάθε μηχανισμός βελτίωσης των αποτελεσμάτων τους, αποτελεί μία ανάσα στην επιβίωση τους. Το AGR – Inventory Optimizer προσφέρεται για μείωση των Αποθεμάτων, με παράλληλη αύξηση ικανοποίησης της ζήτησης, μείωση του φόρτου εργασίας και μία καλύτερη συνολική εικόνα. Όλα αυτά οδηγούν στην βελτίωση της απόδοσης των υπενδεδυμένων κεφαλαίων σε αποθέματα”.