Η Scicom έχοντας ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο προϊόν KXEN Analytic Framework της KXEN INC, είναι σε θέση να παρέχει λύσεις σε διάφορα πεδία εφαρμογής του Data Mining, όπως για παράδειγμα στην ανάλυση της αγοράς και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, στη μείωση και αντιμετώπιση του ρίσκου και στη μείωση του ρυθμού απώλειας των πελατών - churning.

Η εταιρεία λογισμικού KXEN, εξειδικεύεται από το 1998 στην παροχή λύσεων εξόρυξης δεδομένων για επιχειρήσεις. Έχοντας αυτοματοποιήσει και διευκολύνει τις διαδικασίες μοντελοποίησης, κάνει εφικτή τη χρήση ενός εργαλείου data mining και από μη ειδικούς με αποτέλεσμα το πελατολόγιό της να αποτελείται από περισσότερες από 500 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.